Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w zakresie RODO

ApartHouse Marta Kozak

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo do żądania dostępu do Państwa i Państwa dzieci danych osobowych,

b) prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym w szczególności wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,

d) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,

e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych
w dowolnym momencie, jeżeli zgoda taka została udzielona i nie wynika
z innych podstaw przetwarzania danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać kierując stosowny wniosek na adres siedziby naszej firmy lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej biuro@katowiceapartament.pl – w procesie udzielania odpowiedzi na wniosek będziemy prosić Państwa o stosowne informacje, które pozwolą nam na sprawdzenie, czy wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną, czyli podmiot konkretnych danych osobowych lub przez osobę działającą w jego imieniu i zgodnie z przepisami prawa.

Ponadto na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.